Det lönar sig med Equity Prova vår priskalkylator

Hur bevarar Equity mina kundrelationer?

God likviditet ger dig ekonomiskt handlingsutrymme. Ändå tror vi inte att detta ska gå ut över våra viktigaste relationer.

Vi tänker annorlunda
2,1 miljoner fakturor skickades via vår lösning i 2019, varav 98,9 % betalades innan inkasso. Equity tänker fundamentalt annorlunda jämfört med de flesta inkassobyråer i Norge.

Företaget består av två juridiska enheter, den ena tar hand om betalningsuppföljning och finansiering, medan den andra sköter inkassotjänsterna. Eftersom målet för de flesta inkassobyråer är att tjäna pengar på betalda avgifter och avgifter från dina kunder, har vi konstruerat en affärsmodell där vi tar betalt för att ge ditt företag likviditet medan vi värnar dina goda kundrelationer. Hur som helst har vi en av marknadens bästa inkassolösningar på plats så att du får betalt om det undantagsvis skulle gå så långt.

Unika möjligheter som skapar trygghet
Som betalningsuppföljare har vi möjlighet att köra påminnelser före förfallodagen och mjuka påminnelser efter förfallodagen innan vi slutligen skickar ett inkassomeddelande. Det får dina kunder att känna att de följs upp på ett ordnat sätt utan höga avgifter.

Vårt fokus på god kommunikation för att få in betalningarna före inkasso gör att dina kunder slipper onödiga avgifter och avgifter. Vårt största fokus är att kunna tillgodose de unika behoven hos både dig och dina kunder, därför har alla våra handläggare hög utbildning och relevant erfarenhet.

Din tilldelade handläggare hanterar ärenden både för dig och alla dina kunder, vilket innebär att personen känner till förhållandena och behov som kan uppstå.

Integrationer som återspeglar ditt ekonomisystem
Under en lång tid har vi utvecklat bra integrationer som speglar ditt ekonomisystem. Detta säkerställer att alla uppgifter är korrekta genom att ekonomisystemet alltid är huvudkällan. Detta innebär då att lösningen automatiskt registrerar bland annat när och hur mycket kunden betalar, och kommer att göra ändringar i det automatiska flödet utifrån detta.

Om du uppdaterar dina betalningar tar Equity hand om resten.

Flere fra Ofte stilte spørsmål

ALLE ARTIKLER