Det lönar sig med Equity Prova vår priskalkylator

Hur fungerar lösningen?

Med automatisk fakturauppföljning och inkasso minimerar du tidsåtgången för indrivning av utestående fordringar, men hur fungerar det?

Fakturera som vanligt
Du skickar fakturor genom ekonomisystemet som vanligt, och Equity samlar in all relevant information automatiskt.

Unik process för dina kunder
Hos oss får du en separat handläggare som föreslår en unik process, så att du får bästa effekt. Det innebär att vi skräddarsyr gäldenärens (din kunds) upplevelse med bra information, relevanta påminnelser och krav, så att din kund helst betalar innan inkasso. Om vi gör det kommer du att ha pengar på ditt konto snabbare, och din kund slipper onödiga avgifter.

Sömlös övergång till inkasso
Efter en påminnelse kan du skicka ett meddelande om att ärendet snart kommer att gå till inkasso. Alla dessa inställningar är en del av den tidslinje du kan ställa in för varje kund. På så sätt automatiseras och övervakas uppföljningen av oss på Equity.

Eftersom vi har gett goda påminnelser och lämnat tydlig information blir övergången till inkasso sömlös och enkel. Vår inkassoavdelning kommer då att se till att fordringar betalas på ett professionellt sätt för att skydda ditt anseende och ta hand om dina kunder.

Kvalitetsrapport
Utöver detta skickar vi också kvalitetsrapporter som visualiserar din likviditet och vilken effekt Equity har för ditt företag. Denna rapport följs också upp av handläggaren så att optimeringar görs.

Fakturera som vanligt i ditt ekonomisystem så följer vi upp att alla dina kunder betalar, helt automatiskt.

Flere fra Ofte stilte spørsmål

ALLE ARTIKLER