Det lönar sig med Equity Prova vår priskalkylator

Hur kan Equity hjälpa mig att få bättre likviditet?

Vi vill ta ansvar för att ge dig god likviditet genom snabba betalningar.

Så få möjliga effektiva kreditdagar som möjligt
Först och främst beräknar vi effektiva kreditdagar och kartlägger vad som krävs för att minska detta så att du kan få ökad likviditet.

Automatisk uppföljning
Equity sätter upp automatiska flöden baserat på data som vi hämtar direkt från ditt ekonomisystem. Processen utgörs av påminnelser som automatiskt säkerställer att du oftare får in pengarna innan fakturan går till inkasso.

Egen handläggare
Utöver detta har varje kund sin egen handläggare som följer upp dina resultat och ger specifika rekommendationer om hur förbättringar kan göras i det automatiska flödet.

Respekterad aktör
Det är också viktigt att nämna att Equity är en professionell aktör som har arbetat med betalningsuppföljning i över 25 år vilket har haft en uppenbar effekt på gäldenären som får en egen kundpanel med översikt över fakturor.

Om du uppdaterar dina betalningar tar Equity hand om resten.

Flere fra Ofte stilte spørsmål

ALLE ARTIKLER