Det lönar sig med Equity Prova vår priskalkylator

Hur fungerar Equity?

Få betalt snabbare och stärk din likviditet

Equity gör fakturauppföljningen mer dynamisk. Automatisk påminnelsehantering säkerställer att du får betalt snabbare, sparar administrativa resurser och upprätthåller en god kundrelation.

Automatiserad fakturauppföljning och inkasso

Lösningen är utformad för att vara självfinansierande och för att säkra din betalning fram till förfallodagen. Med automatisk fakturauppföljning och inkasso minimeras tidsåtgången för lägger du minimal tid på indrivning av utestående fordringar. När Om du uppdaterar dina betalningar tar Equity hand om resten.

Hur bevarar man relationen?

Ge bra information

Hur många betalar före inkasso med Equity?

2,1 miljoner

Hur följs våra kunder upp?

Alla kunder får sin egen handläggare

Hur besparar vi dig tid?

Automatiserad uppföljning

Hur ändrar vi ditt förhållande till inkasso?

Sömlös övergång

Hur fungerar det?

Du skickar fakturor genom ekonomisystemet som vanligt, och Equity samlar in all relevant information automatiskt. Din tilldelade handläggare hos oss föreslår en unik process så att du får bästa effekt. Det innebär att vi skräddarsyr gäldenärens (din kunds) upplevelse med bra information, relevanta påminnelser och kravverksamheter, så att din kund helst betalar innan inkasso.

Upplev fördelarna med Equity

Enkla, automatiserade steg säkerställer snabbare betalning och bättre likviditet. Systemet ger både dig och dina kunder en tydlig överblick över utestående skulder.

Välj:

Mer än 25 års erfarenhet

På Equity är vi specialister på betalningsuppföljning och har mer än 25 års erfarenhet av automatiska påminnelsesystem. Det är din garanti för högsta möjliga expertis, kvalitet och service. Vårt fokus är att betalningen ska vara lätt, enkel och friktionsfri.

Innehåll från Equity